ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Únehle

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Únehle
(4) Adresa:
Únehle 6
34901 Únehle
(5) Bankovní spojení:
8127401/0100
(CZ76 0100 0000 0000 0812 7401)
(6) IČ: Nápověda
00573701
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573701
    Kód obce:
541435
   Zkratka subjektu:
Unehle
(4) Email:
obec_unehle@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.unehle.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.unehle.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724183951
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 06.05.2015 20:07:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English