ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zhoř

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zhoř
(4) Adresa:
Zhoř 1
34901 Zhoř
(5) Bankovní spojení:
154025104/0300
(CZ39 0300 0000 0001 5402 5104)
(6) IČ: Nápověda
00573655
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573655
    Kód obce:
541460
   Zkratka subjektu:
ZhorTa
(4) Email:
obec.zhor@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zhorutachova.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724183669
[mobilní]
+420374695110
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 12:30
Úterý: 09:00 - 11:00
  15:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:30
Čtvrtek: 09:00 - 11:00
  15:00 - 17:00
Pátek: 09:00 - 12:30
 
garant dat: adm_ZhorTa@czp, poslední úprava: 01.11.2018 18:57:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English