ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Prostiboř

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Prostiboř
(4) Adresa sídla:
Prostiboř 37
34901 Prostiboř
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1980510309/0800
(CZ23 0800 0000 0019 8051 0309)
(6) IČ: Nápověda
00573663
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541486
   Zkratka subjektu:
Prostibor
(4) Email:
starosta@obecprostibor.cz
[oficiální]
podatelna@obecprostibor.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://obecprostibor.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374788870
[stolní]
+420374788870
[fax]
    Úřední hodiny:
Úterý: 13:00 - 17:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 09.07.2019 12:05:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English