ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Branky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Branky
(4) Adresa:
Branky 6
75645 Branky
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00303712
(7) DIČ: Nápověda
CZ00303712
    Kód obce:
541648
   Zkratka subjektu:
Branky
(4) Email:
oubranky@vm.inext.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecbranky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420571637080
[stolní]
+420571637020
[fax]
+420571637020
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 13:00
  14:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 13:00
  14:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:39:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English