ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Záchlumí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Záchlumí
(4) Adresa sídla:
Záchlumí 17
34901 Záchlumí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
115-979370287/0100
(CZ31 0100 0001 1509 7937 0287)
(6) IČ: Nápověda
00573621
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541664
   Zkratka subjektu:
ZachlumiTa
(4) Email:
obec@zachlumi.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zachlumi.cz
[řešení životních situací]
http://www.zachlumi.cz
[podatelna]
http://www.zachlumi.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374622030
[stolní]
+420724185119
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: adm_ZachlumiTa@czp, poslední úprava: 16.02.2016 10:36:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English