ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ošelín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ošelín
(4) Adresa:
Ošelín 36
34901 Ošelín
(5) Bankovní spojení:
2376605349/0800
(CZ66 0800 0000 0023 7660 5349)
(6) IČ: Nápověda
00573612
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573612
    Kód obce:
541681
   Zkratka subjektu:
Oselin
(4) Email:
ucetni@oselin.cz
[oficiální]
starosta@oselin.cz
[oficiální]
mistostarosta@oselin.cz
[oficiální]
epodatelna@oselin.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.oselin.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.oselin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602484477
[mobilní]
+420603742144
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 12:30 - 15:30
Středa: 08:00 - 11:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 01.02.2018 09:34:05
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English