ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Poleň

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Poleň
(4) Adresa sídla:
Poleň 47
33901 Poleň
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
72831583/0300
(CZ80 0300 0000 0000 7283 1583)
(6) IČ: Nápověda
00573591
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541788
   Zkratka subjektu:
Polen
(4) Email:
ou@polen.jz.cz
[oficiální]
starosta@polen.cz
[oficiální]
jaroslava.sedlackova@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.polen.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376398134
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 17:00
Středa: 14:00 - 17:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 14.12.2018 09:30:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English