ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Choryně

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Choryně
(4) Adresa sídla:
Choryně 200
75642 Choryně
(4) Doručovací adresa:
Choryně 200
756 4 Choryně
(5) Bankovní spojení:
1766817369/0800
(CZ23 0800 0000 0017 6681 7369)
(6) IČ: Nápověda
00303844
(7) DIČ: Nápověda
CZ00303844
    Kód obce:
542831
   Zkratka subjektu:
Choryne
(4) Email:
starosta@obec-choryne.cz
[oficiální]
podatelna@obec-choryne.cz
[oficiální]
obecchoryne@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-choryne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420571636070
[fax]
+420571636090
[stolní]
+420571636070
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:07:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English