ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Jarcová

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Jarcová
(4) Adresa sídla:
Jarcová 200
75701 Jarcová
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00303879
(7) DIČ: Nápověda
CZ00303879
    Kód obce:
542903
   Zkratka subjektu:
Jarcova
(4) Email:
obec@jarcova.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.jarcova.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420571631010
[fax]
+420571631010
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 10.10.2012 10:00:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English