ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Kelč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Kelč
(4) Adresa sídla:
Kelč 5
75643 Kelč
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1761099329/0800
(CZ60 0800 0000 0017 6109 9329)
(6) IČ: Nápověda
00303925
(7) DIČ: Nápověda
CZ00303925
    Kód obce:
542989
   Zkratka subjektu:
KELC
(4) Email:
mesto@kelc.cz
[oficiální]
starosta@kelc.cz
[oficiální]
tomaskova@kelc.cz
[oficiální]
porazil@kelc.cz
[oficiální]
wranova@kelc.cz
[oficiální]
schybolova@kelc.cz
[oficiální]
bicanova@kelc.cz
[oficiální]
michalik@kelc.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mesto@kelc.cz
[podatelna]
http://www.kelc.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
571641330
[fax]
571665910
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:52:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English