ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kunovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kunovice
(4) Adresa:
Kunovice 153
75644 Kunovice
(5) Bankovní spojení:
9327851/0100
(CZ88 0100 0000 0000 0932 7851)
(6) IČ: Nápověda
00635812
(7) DIČ: Nápověda
CZ00635812
    Kód obce:
543021
   Zkratka subjektu:
KunoviceVs
(4) Email:
ou@obec-kunovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-kunovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420571640252
[fax]
+420571640252
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2012 14:40:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English