ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Temelín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Temelín
(4) Adresa:
Temelín 104
37301 Temelín
(5) Bankovní spojení:
111488926/0300
(CZ46 0300 0000 0001 1148 8926)
608542/0300
(CZ50 0300 0000 0000 0060 8542)
(6) IČ: Nápověda
00245534
(7) DIČ: Nápověda
CZ00245534
    Kód obce:
545155
   Zkratka subjektu:
TEMELIN
(4) Email:
info@obectemelin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obectemelin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724184632
[mobilní]
+420385734379
[stolní]
+420385734379
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:00
Čtvrtek: 07:00 - 16:00
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: adm_temelin@czp, poslední úprava: 24.02.2017 10:18:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English