ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nová Ves

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nová Ves
(4) Adresa sídla:
Nová Ves 213
46331 Nová Ves
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00831433
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546593
   Zkratka subjektu:
NovaVesCh
(4) Email:
nova.ves.starosta@volny.cz
[oficiální]
nova.ves.misstarosta@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://nova-ves.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
482720110
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:43:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English