ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bílý Potok

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bílý Potok
(4) Adresa:
Bílý Potok 337
46362 Bílý Potok
(5) Bankovní spojení:
984939319/0800
(CZ47 0800 0000 0009 8493 9319)
(6) IČ: Nápověda
00831417
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546631
   Zkratka subjektu:
BilyPotok
(4) Email:
obec@bily-potok.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bily-potok.cz
[oficiální]
http://www.bily-potok.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420482322152
[fax]
+420482322152
[stolní]
+420482323368
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 18:00
 
garant dat: adm_BilyPotok@czp, poslední úprava: 22.08.2013 09:48:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English