ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lukov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lukov
(4) Adresa:
Štěpánov 32
41804 Lukov
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00832081
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546909
   Zkratka subjektu:
LukovTe
(4) Email:
obeclukov@volny.cz
[oficiální]
obeclukov@obeclukov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeclukov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420605837327
[mobilní]
+420417871190
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English