ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Jezdkovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Jezdkovice
(4) Adresa sídla:
Jezdkovice 32
74755 Jezdkovice
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
1842756319/0800
(CZ35 0800 0000 0018 4275 6319)
(6) IČ: Nápověda
00849952
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
547191
   Zkratka subjektu:
Jezdkovice
(4) Email:
obec.jezdkovice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.jezdkovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
553661357
[stolní]
553661357
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
Úterý: 08:00 - 11:30
Středa: 15:00 - 20:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English