ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SENDRAŽ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SENDRAŽ
(4) Adresa:
Sendraž 22
54901 Sendraž
(5) Bankovní spojení:
29420551/0100
(CZ49 0100 0000 0000 2942 0551)
(6) IČ: Nápověda
00654086
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
547727
   Zkratka subjektu:
Sendraz
(4) Email:
info@sendraz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sendraz.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420737048919
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English