ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BUKOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BUKOVICE
(4) Adresa:
Bukovice 78
54954 Bukovice
(5) Bankovní spojení:
3220551/0100
(CZ98 0100 0000 0000 0322 0551)
(6) IČ: Nápověda
00653675
(7) DIČ: Nápověda
CZ00653675
    Kód obce:
547751
   Zkratka subjektu:
BukoviceN
(4) Email:
posta@obecbukovice.cz
[podatelna]
obec.bukovice@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obecbukovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491541134
[stolní]
+420491541134
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  17:00 - 19:00
Středa: 08:00 - 12:00
  17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 11:13:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English