ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hrádek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hrádek
(4) Adresa:
Hrádek 33
56201 Hrádek
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00580945
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
547972
   Zkratka subjektu:
HradekU
(4) Email:
hradek.uo@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420465522229
[fax]
+420465522229
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:18:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English