ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SVĚTÍ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SVĚTÍ
(4) Adresa:
Světí 1
50312 Světí
(5) Bankovní spojení:
1080796399/0800
(CZ83 0800 0000 0010 8079 6399)
(6) IČ: Nápověda
00653462
(7) DIČ: Nápověda
CZ00653462
    Kód obce:
548154
   Zkratka subjektu:
Sveti
(4) Email:
obec@sveti.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sveti.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495458128
[stolní]
+420606649132
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:08:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English