ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LIBEL

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LIBEL
(4) Adresa sídla:
Libel 28
51741 Libel
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240014369/0800
(CZ81 0800 0000 0012 4001 4369)
(6) IČ: Nápověda
00579254
(7) DIČ: Nápověda
CZ00579254
    Kód obce:
548651
   Zkratka subjektu:
Libel
(4) Email:
obec.libel@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://portal.gov.cz/wsp/portal/_s.155/708_s.155/8706?ks=1065
[řešení životních situací]
http://www.oulibel.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494322039
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 14:56:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English