ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VYSOKÝ ÚJEZD

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VYSOKÝ ÚJEZD
(4) Adresa:
Vysoký Újezd 2
51771 Vysoký Újezd
(5) Bankovní spojení:
22127571/0100
(CZ24 0100 0000 0000 2212 7571)
932-1243944369/0800
(CZ58 0800 0009 3212 4394 4369)
20933-1243944369/0800
(CZ44 0800 0209 3312 4394 4369)
(6) IČ: Nápověda
00579220
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548677
   Zkratka subjektu:
VskUjezdHr
(4) Email:
ouvu@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ou-vysokyujezd.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494661834
[stolní]
+420602112051
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:14:30
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English