ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC POLOM

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC POLOM
(4) Adresa sídla:
Polom 15
51741 Polom
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24229571/0100
(CZ45 0100 0000 0000 2422 9571)
(6) IČ: Nápověda
00579165
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548723
   Zkratka subjektu:
Polom
(4) Email:
ou.polom@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.polom.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494546553
[stolní]
+420605466538
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English