ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC CHLÍSTOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC CHLÍSTOV
(4) Adresa:
Chlístov 8
51801 Chlístov
(5) Bankovní spojení:
21829571/0100
(CZ68 0100 0000 0000 2182 9571)
(6) IČ: Nápověda
00579122
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548791
   Zkratka subjektu:
ChlistovRy
(4) Email:
obecchlistov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chlistov.unas.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494623140
[stolní]
+420724003589
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:00 - 21:00
 
garant dat: adm_ChlistovRy@czp, poslední úprava: 08.02.2012 15:00:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English