ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC STANOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC STANOVICE
(4) Adresa sídla:
Stanovice 36
54401 Stanovice
(4) Doručovací adresa:
Stanovice 1

54401 Dvůr Králové nad Labem
(5) Bankovní spojení:
29226601/0100
(CZ57 0100 0000 0000 2922 6601)
(6) IČ: Nápověda
00578207
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548812
   Zkratka subjektu:
STANOVIC
(4) Email:
ou.stanovice@cmail.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-stanovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420777318982
[mobilní]
+420499692155
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English