ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Borovnička

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Borovnička
(4) Adresa sídla:
Borovnička 93
54475 Borovnička
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1303688329/0800
(CZ24 0800 0000 0013 0368 8329)
(6) IČ: Nápověda
00580201
(7) DIČ: Nápověda
CZ00580201
    Kód obce:
548821
   Zkratka subjektu:
Borovnicka
(4) Email:
obec.borovnicka@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.borovnicka.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499691441
[stolní]
+420499691246
[stolní]
+420499691441
[fax]
+420604725365
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 12:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 11.11.2014 09:01:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English