ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE
(4) Adresa sídla:
Řečice 26
54401 Zábřezí-Řečice
(4) Doručovací adresa:
Zábřezí 26
Zábřezí - Řečice, Zábřezí
54401 Dvůr Králové nad Labem
(5) Bankovní spojení:
181860412/0300
(CZ07 0300 0000 0001 8186 0412)
(6) IČ: Nápověda
00580872
(7) DIČ: Nápověda
CZ00580872
    Kód obce:
548839
   Zkratka subjektu:
ZbrzRecice
(4) Email:
obec.zabrezi@worldonline.cz
[oficiální]
starosta@zabrezi-recice.cz
[oficiální]
mistostarosta@zabrezi-recice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zabrezi-recice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499397314
[stolní]
+420491616311
[stolní]
+420725081235
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:15:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English