ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ZDOBÍN

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ZDOBÍN
(4) Adresa sídla:
Zdobín 52
54401 Zdobín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24724601/0100
(CZ59 0100 0000 0000 2472 4601)
(6) IČ: Nápověda
00580864
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548847
   Zkratka subjektu:
Zdobin
(4) Email:
posta@zdovin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420499397336
[stolní]
+420721249881
[mobilní]
+420606263021
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 20:00
Středa: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.08.2013 10:49:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English