ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Milovice u Hořic

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Milovice u Hořic
(4) Adresa sídla:
Milovice u Hořic 46
50801 Milovice u Hořic
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24729541/0100
(CZ54 0100 0000 0000 2472 9541)
(6) IČ: Nápověda
00578444
(7) DIČ: Nápověda
CZ00578444
    Kód obce:
548863
   Zkratka subjektu:
MlvceHoric
(4) Email:
obecni.urad@camp-milovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.camp-milovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493698124
[stolní]
+420493698149
[stolní]
+420493698149
[fax]
+420724544677
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:30
Středa: 08:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.12.2015 05:37:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English