ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sukorady

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sukorady
(4) Adresa:
Sukorady 70
50801 Sukorady
(5) Bankovní spojení:
26425541/0100
(CZ08 0100 0000 0000 2642 5541)
(6) IČ: Nápověda
00578592
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548880
   Zkratka subjektu:
SukoradyJi
(4) Email:
sukorady@gmail.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sukorady.org
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493699216
[stolní]
+420605886486
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 21.11.2012 18:20:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English