ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bílsko

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bílsko
(4) Adresa:
Bílsko u Hořic 48
50801 Bílsko u Hořic
(5) Bankovní spojení:
249527297/0300
(CZ73 0300 0000 0002 4952 7297)
94-5915541/0710
(CZ83 0710 0000 9400 0591 5541)
(6) IČ: Nápověda
00578215
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548901
   Zkratka subjektu:
BlskoHoric
(4) Email:
obec.bilsko@c-box.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bilskouhoric.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724183052
[mobilní]
+420604124188
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:30 - 20:00
 
garant dat: adm_BlskoHoric@czp, poslední úprava: 15.02.2019 14:08:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English