ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC OHAVEČ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC OHAVEČ
(4) Adresa sídla:
Ohaveč 11
50601 Ohaveč
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
25027541/0100
(CZ10 0100 0000 0000 2502 7541)
(6) IČ: Nápověda
00578479
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548910
   Zkratka subjektu:
Ohavec
(4) Email:
obec.ohavec@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ohavec.e-obec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180463
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 15.03.2012 18:32:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English