ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sedliště

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sedliště
(4) Adresa:
Sedliště 13
50723 Sedliště
(5) Bankovní spojení:
1162375379/0800
(CZ70 0800 0000 0011 6237 5379)
(6) IČ: Nápověda
00578541
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548961
   Zkratka subjektu:
SedlisteJi
(4) Email:
starosta@sedliste-jc.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sedliste-jc.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179923
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
  19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:15:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English