ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BOREK

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BOREK
(4) Adresa sídla:
Borek 8
50771 Borek
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
196964935/0300
(CZ30 0300 0000 0001 9696 4935)
(6) IČ: Nápověda
00578223
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548979
   Zkratka subjektu:
BorekJi
(4) Email:
borek.ou@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420725081031
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.11.2012 16:45:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English