ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Červená Třemešná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Červená Třemešná
(4) Adresa sídla:
Červená Třemešná 47
50801 Červená Třemešná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
23021541/0100
(CZ23 0100 0000 0000 2302 1541)
(6) IČ: Nápověda
00578291
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548995
   Zkratka subjektu:
CrvnTrmsna
(4) Email:
ouct@c-mail.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.cervenatremesna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724178078
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 23.10.2012 19:00:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English