ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vřesník

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vřesník
(4) Adresa sídla:
Vřesník 46
50771 Vřesník
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27022541/0100
(CZ80 0100 0000 0000 2702 2541)
(6) IČ: Nápověda
00578657
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549029
   Zkratka subjektu:
Vresnik
(4) Email:
obec.vresnik@c-box.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vresnik.org
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493793561
[stolní]
+420603514813
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:14:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English