ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Choteč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Choteč
(4) Adresa:
Choteč 129
50781 Choteč
(5) Bankovní spojení:
23523541/0100
(CZ27 0100 0000 0000 2352 3541)
(6) IČ: Nápověda
00578347
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549037
   Zkratka subjektu:
Chotec
(4) Email:
obec@chotec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chotec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420737126754
[mobilní]
+420493792614
[stolní]
+420603559402
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 16:14:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English