ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BŘEZINA

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BŘEZINA
(4) Adresa sídla:
Březina 34
50601 Březina
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1161784349/0800
(CZ22 0800 0000 0011 6178 4349)
(6) IČ: Nápověda
00578240
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549070
   Zkratka subjektu:
BrezinaJi
(4) Email:
brezina.ou@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.brezina-obec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724118928
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:45:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English