ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC DOLNÍ LOCHOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC DOLNÍ LOCHOV
(4) Adresa:
Dolní Lochov č. evid. 2
50601 Dolní Lochov
(5) Bankovní spojení:
23224541/0100
(CZ08 0100 0000 0000 2322 4541)
(6) IČ: Nápověda
00578312
(7) DIČ: Nápověda
nejsme plátci
    Kód obce:
549088
   Zkratka subjektu:
DlniLochov
(4) Email:
podatelna@dolnilochov.cz
[podatelna]
info@dolnilochov.cz
[oficiální]
dolni.lochov@gmail.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dolnilochov.cz/kontakt/kontakty/
[podatelna]
http://www.dolnilochov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420734717369
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 24.03.2015 20:36:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English