ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Staré Místo

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Staré Místo
(4) Adresa sídla:
Staré Místo 70
50601 Staré Místo
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
123-5671590227/0100
(CZ23 0100 0001 2356 7159 0227)
(6) IČ: Nápověda
00578584
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549096
   Zkratka subjektu:
StareMisto
(4) Email:
ou.staremisto@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.staremisto.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493534268
[fax]
+420493534268
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 15:00 - 17:00
 
garant dat: adm_staremisto@czp, poslední úprava: 20.07.2022 10:31:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English