ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KBELNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KBELNICE
(4) Adresa:
Kbelnice 1
50601 Kbelnice
(5) Bankovní spojení:
24024541/0100
(CZ65 0100 0000 0000 2402 4541)
(6) IČ: Nápověda
00578380
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549169
   Zkratka subjektu:
Kbelnice
(4) Email:
oukbelnice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeckbelnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420774715479
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:30 - 19:30
 
garant dat: adm_Kbelnice@czp, poslední úprava: 25.09.2018 10:18:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English