ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ohařice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ohařice
(4) Adresa sídla:
Ohařice 41
50601 Ohařice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24921541/0100
(CZ25 0100 0000 0000 2492 1541)
(6) IČ: Nápověda
00578461
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549185
   Zkratka subjektu:
Oharice
(4) Email:
oharice@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.oharice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493572111
[stolní]
+420724180460
[mobilní]
+420725081061
[mobilní]
+420493571925
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:13:26
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English