ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC CHYJICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC CHYJICE
(4) Adresa sídla:
Chyjice 54
50601 Chyjice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
23726541/0100
(CZ12 0100 0000 0000 2372 6541)
(6) IČ: Nápověda
00578355
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549223
   Zkratka subjektu:
Chyjice
(4) Email:
chyjice@atlas.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chyjice.wz.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493594121
[stolní]
+420733571354
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:30 - 19:00
 
garant dat: dzelinger@czp, poslední úprava: 21.04.2020 08:58:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English