ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Butoves

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Butoves
(4) Adresa sídla:
Butoves 47
50601 Butoves
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00578282
(7) DIČ: Nápověda
CZ00578282
    Kód obce:
549282
   Zkratka subjektu:
Butoves
(4) Email:
obec@butoves.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.butoves.cz
[oficiální]
http://www.butoves.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420493555442
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Butoves@czp, poslední úprava: 23.05.2016 20:43:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English