ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KACÁKOVA LHOTA

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KACÁKOVA LHOTA
(4) Adresa sídla:
Kacákova Lhota 48
50601 Kacákova Lhota
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
23929541/0100
(CZ94 0100 0000 0000 2392 9541)
(6) IČ: Nápověda
00578371
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549312
   Zkratka subjektu:
KckvaLhota
(4) Email:
kacakovalhota@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420602593957
[mobilní]
+420493555415
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 11:29:30
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English