ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Milasín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Milasín
(4) Adresa sídla:
Milasín 17
59251 Milasín
(4) Doručovací adresa:
Milasín 24
59251 Dolní Rožínka
(5) Bankovní spojení:
94-3510751/0710
(CZ38 0710 0000 9400 0351 0751)
(6) IČ: Nápověda
00599573
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549835
   Zkratka subjektu:
Milasin
(4) Email:
ou@milasin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.milasin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724181889
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
 
garant dat: adm_Milasin@czp, poslední úprava: 01.11.2022 11:30:29
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English