ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Radkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Radkov
(4) Adresa sídla:
Radkov 74
59253 Radkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1624418389/0800
(CZ70 0800 0000 0016 2441 8389)
94-5815751/0710
(CZ44 0710 0000 9400 0581 5751)
(6) IČ: Nápověda
00599735
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549924
   Zkratka subjektu:
Radkov
(4) Email:
ou.radkov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obec-radkov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566567342
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 07.08.2015 10:07:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English