ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ubušínek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ubušínek
(4) Adresa:
Ubušínek 41
59265 Ubušínek
(5) Bankovní spojení:
1285462309/0800
(CZ30 0800 0000 0012 8546 2309)
[změna 1.1.05]
94-715751/0710
(CZ08 0710 0000 9400 0071 5751)
(6) IČ: Nápověda
00543586
(7) DIČ: Nápověda
CZ00543586
    Kód obce:
549959
   Zkratka subjektu:
Ubusinek
(4) Email:
obec.ubusinek@quick.cz
[oficiální]
posta.ubusinek@mu.bystricenp.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.ubusinek.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606769050
[mobilní]
+420566574064
[stolní]
+420566573343
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 17.07.2013 09:59:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English