ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Jiřice u Moravských Budějovic

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Jiřice u Moravských Budějovic
(4) Adresa sídla:
Jiřice u Moravských Budějovic 7
67154 Jiřice u Moravských Budějovic
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00600415
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
550841
   Zkratka subjektu:
JrcMrvskch
(4) Email:
obec.jiriceumb@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
www.jiriceumb.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420515258217
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.02.2014 10:15:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English