ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hory

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hory
(4) Adresa:
Hory 47
36001 Hory
(5) Bankovní spojení:
180324634/0600
(CZ34 0600 0000 0001 8032 4634)
(6) IČ: Nápověda
49750500
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
551651
   Zkratka subjektu:
Hory
(4) Email:
starosta@obec-hory.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obec-hory.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420353222148
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 10:00 - 12:00
  15:00 - 17:00
Středa: 10:00 - 12:00
  15:00 - 17:00
 
garant dat: adm_Hory@czp, poslední úprava: 02.05.2011 16:17:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English